به سایت دکتر افسانه ثنایی خوش آمدید.

کاشت ابرو

کاشت ابرو طبیعی با استفاده از موهای سر انجام می شود.

بخش کوچکی از موهای سر در ناحیه ابرو پیوند می شود.رعایت خواب مو در کسب نتیجه طبیعی بسیار مهم است.

                              پیوند ابرو-تاتوی ابرو-ترمیم ابرو

                                                                     کاشت ابروی طبیعی

امروزه بسیاری از افراد بدنبال کندن مکررتارهای ابرو ( جهت باریک کردن و تغییر مدل دادن ها ی مکرر ) باعث شده اند که موهای ابرو بطور دائم از دست بروند درنتیجه مجبورشده اند برای ترمیم ابروی ازدست رفته ازتاتوی دائم ابرو استفاده کنند البته شاید در وهله اول تاتو خوشایند باشد ولی اگر توجه کنید ابروی طبیعی بسیار جذاب تر میباشد.

دکتر ثنایی با بکارگیری تکنیکی دقیق میتواند بخش کوچکی از موهای پشت سر را برداشته و با رعایت دقیق خواب موها در ناحیه  ابرو (به هر مدل که طراحی کنید ) جایگزین نماید . لذا ابروهای بدست آمده بسیار نزدیک به ابروی طبیعی و با رعایت خواب موها می باشد. البته معمولا ،حداقل 2 مرحله کاشت ابرو بفاصله یکسال توصیه میشود تا تراکم بیشتر و طبیعی تری  حاصل شود.

کاشت ابرو رضایتی بسیار بیشتر و دائم در مقایسه با تاتو کردن برای شما بهمراه دارد. لذا قویا انجام آنرا به شما توصیه می کنیم.

                               پیوند ابرو-تاتوی ابرو-ترمیم ابرو

                                                        کاشت ابرو با رعایت خواب موها و کسب نتایج طبیعی

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال