به سایت دکتر افسانه ثنایی خوش آمدید.

کاشت مو

کاشت موی طبیعی سر عبارت سات از پیوند موی سر با برداشت از مناطقی که موی کافی و مناسب برای پیوند دارند.

در کاشت مو حتما باید از موی خود فرد برداشته شود.تکرار کاشت مو باعث کسب نتایج بهتر و  طبیعی تر می شود.

                              کاشت مو-ریزش مو-تاسی سر-کچلی-پیوند مو-روش FIT-روش FUT

                                             کاشت موی طبیعی با استفاده از بانک موی خود سر

همه چيز درباره کاشت مو

کاشت مو يعني اينکه مو از قسمتهايي که بانک خوبی براي برداشتن مو ميباشد ( معمولا ناحيه پست سر) برداشته شده و در قسمتهای تاس که معمولا در جلوی سر است جايگزين ميشود.

چنانچه شما بانک موی خوبی ( معمولا در پشت سر ) داشته باشيد مي توانيد در دست يک تيم مجرب و با استفاده از روش های ترکيبي (FIT(follicular isolation techniqe وFUT(fullicular unit trans plantion خصوصا طي 2 مرحله به  تراکم مشابه موی طبيعی دست پيدا کنيد.

معمولا شايع ترين علل تاسی اين موارد ميباشد :

1-    افزايش سن

2-    تاثير هورمون مردانه برفوليکول های حاوی گيرنده هورمون DHT

3-    سابقه فاميلی تاسی ( ژنتيک)

پاسخ به سوالات رايج :

کاندیدهای مناسب چه کسانی هستند؟

-    وجود بانک موي خوب و پرپشت در پشت سر و طرفين سر

-    هر چه موهای بانک پشت سر صاف تر ،تارهاي کلفت ترداشته باشند نتيجه کاشت مو بهتر خواهد بود .

پس يک نفر با موها ی کم پشت کرکی و تارموهای نازک و با تاسي پيشرفته کانديد خوبی نمي باشد.

                                 کاشت مو-ریزش مو-تاسی سر-کچلی-پیوند مو-روش FIT-روش FUT

                                                           فولیکول مو برداشته از پشت سر

عوارض کاشت مو چيست ؟

معمولا در دستان مجرب عوارض ناچيز مي باشد البته اينکار بايد در اطاق عمل با تجهيزات کافی و استاندارد و توسط يک تيم دقيق و با تجربه که ظرافت و دقت زيادي دارند انجام شود البته بديهي است که در دقيق ترين کاشت مو هم صددرصد موها پيوند موفقي ندارند و درصدي از فوليکولها پيوند نمی شوند لذا بهتر است براي بالا بردن تراکم موهاي کاشت شده ،کاشت مو حداقل بفاصله 1 سال مجددا يک بار ديگر تکرار شود تا تراکم بالاتر بدست آيد و نتيجه به موي طبيعی نزديکترشود.

ريکاوري چگونه است ؟

تورم و کبودي نسبتا طبيعی است معمولا 2 روزبعد شستشوي آرام بدون فشار آوردن روي محل کاشت شده بلامانع است . 3 هفته از انجام فعاليت بدني سنگين و ورزش اجتناب شود .دو روز استراحت در منزل کافي است .معمولا 6-3 هفته بعد از کاشت مو اکثر موهاي کاشته شده دچار ريزش مي شوند ولي بدنبال آن رشد مجدد موها شروع مي شود و معمولا طی 9 ماه رشد موها کامل ميشود.

بهتر است به فاصله يکسال يک مرحله ديگر جهت پر کردن و بالاتر بردن تراکم انجام شود تا بهترين تنيجه نزديک به طبيعي حاصل شود.

ازدست دادن موي سر در زنان معمولا به دليل افزايش سن يا وجود ژن تاسي فاميلي حداقل 20 درصد زنان دچار ريزش شديد مو و حتی تاسي مي شوند .معمولا ريزش مو در تمام سر منتشر ميباشد و مانند مردان منحصر به جلوی سر نيست . لذا معمولا بانک مناسبي براي جايگزيني وجود ندارد چون موهای پشت سر هم در معرض ريزش می باشند پس نمي توانند بعنوان بانک استفاده شوند . در زنان معمولا از روش هاي ترميم مصنوعی يا کلاه گيس استفاده ميشود.

آيا موهاي کاشت شده در جلوي سر ميريزند ؟

ريزش مو جزء روند طبيعی سيکل زندگي موها ميباشد .لذا موها ی کاشته شده هم دوران رشد و ريزش دارند ولي ريزش آنها سريع نيست و معمولا با ريختن هر مو موی جديد جايگزين آن ميشود و هيچ وقت منجربه تاسی نمي شود علت آنکه اين موها مثل موهای سابق ريزش ندارند اين است که اينها از پشت سر برداشته شده اند و فوليکول اين موها گيرنده هورمون مردانه ندارد و تحت تاثير هورمون مردانه قرار نميگيرد .(گيرنده هورمون مردانه در مردان عمدتا در فوليکول موهای جلوی سر يافت ميشود و فوليکولهای ناحيه پشت سر معمولا گيرنده هورمون مردانه ندارند(.

                          کاشت مو-ریزش مو-تاسی سر-کچلی-پیوند مو-روش FIT-روش FUT

                                                                    نتایج قبل و بد کاشت موی طبیعی

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال